Restaurant  Natyra Prizren
Restaurant Puro
Kulla e Zenel Beut
Konditoria Mitrovicë
Renaissance Prishtinë
Villa Gërmia Prishtinë
Villa Park Prizren
Villa 100 Prizren
Villa Park 2 Prizren

Ambient Prizren 2

TRATTORIA PRISHTINË
COLLECTION – PRISHTINE
SHKUGËZA – GJAKOVË 1
Ballkan Ferizaj
Massa Mazgit
Casa Rita Prishtinë
Kulla Apollonia Gjilan
Kulla Apollonia Gjilan 2
JUPA’S PRISHTINË
SOCIAL LOUNGE
VALI RANCH
HEMINGWAY PRISHTINË
HOTEL NARTEL
HOTEL INTERNATIONAL PRISHTINA

RINGS PRISHTINË

VILLA 100 PRIZREN
Taverna Dardha

DOWNTOWN PRISHTINË

TAVERNA DARDHA
HOTEL NARTEL

NAPOLI

PARKU I AVANTURAVE PEJË